Så har revolutionen ramt F1-vennerne !!!

Siden sidste løb har jeg arbejdet intenst på at lave et nyt pointoptællingssystem. Reglerne er stadig næsten de samme, men det system der lavede beregningerne virkede ikke godt nok. Med stor hjælp fra Natthee, blev der fundet flere og flere fejl i systemet, og så besluttede jeg at lave det helt om. Det arbejde nærmer sig nu et resultat.

Den største forskel (bortset fra at systemet forhåbentlig regner rigtigt nu) vil være at kørere og teams værdi ikke længere beregnes ved at sammenligne deres nuværende placering med deres placering sidste år. Udgangspunktet i det første løb i Melbourne er naturligvis placeringen i 2016, men herefter beregnes frem- og tilbagegang i forhold til det det forgående løb. Lad os sige at en kører f.eks. ender på en 16. plads i det aktuelle løb. Hvis han sidste gang sluttede på en 20. plads er det altså en forbedring på 4 pladser = 4x75.000 i forøget værdi. Hvis han der imod sluttede på 1. Pladsen sidste gang vil han miste 15x75.000 i værdi. Som teamejer vil både værdifald og værdiforøgelser påvirke dit samlede budget til næste løb.

Alle deltageres point i hvert løb er blevet genberegnet helt tilbage fra starten af sæsonen. Heldigvis havde jeg gemt alle jeres holdopstillinger i hvert eneste af de hidtidige 6 løb, og jeg har således kunnet udregne stillingen efter hvert løb efter den nye metode.

Lige nu kører det nye system, og alle jeres indtastnings ark er opdaterede til at kunne levere og hente oplysninger i det nye system, og de ark der skal vise stillinger på hjemmesiden er også opdateret og klar til løbet i Azerbaijan.

KH

Michael

Velkommen til F1-sjov.dk

Sidst opdateret:

23-06-2017 15:59:34

Intern
Forsiden Kørerværdi Teamværdi Intern Poledyst Eksterne F1 news